Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Technické parametre

Skúšobné metódy v rozsahu akreditácie:​

 • ČSN EN 1363-1
 • ČSN EN 1363-2
 • ČSN EN 1364-1
 • ČSN EN 1364-5
 • ČSN EN 1366-3
 • ČSN EN 1366-4
 • ČSN EN 1634-1+ A1
 • ČSN EN 1634-2
   

 


 

Skúšky dľa teplotních kriviek:​

 • krivka normová dľa  ČSN EN 1363-1:2013, odst. 5.1.1
 • krivka vonkajšieho požiaru dle ČSN EN 1363-2:2000, odst. 5.2
 • krivka pomalého zahrievania dľa ČSN EN 1363-2:2000, odst. 6.2
 • krivka uhlovodíková dľa ČSN EN 1363-2:2000, odst. 4.2
 • ľubovoľné užívateľské krivky do teploty 1180 °C

Všeobecné informácie:​

 • Teplota vnútorného priestoru pece max. 1187 °C po dobu max. 260 minút
 • K dispozícii sú 2 nezaťažovacie skúšebné rámy o svetlých rozmeroch 5 x 3,5 x 0,25 m, ktoré slúžia k osadeniu skúšobných vzoriek
 • Preprava rámov pomocou mostového žeriavu s nosnosťou 12 ton
 • Maximálna hmotnosť vzorkov vrátane vymúrovky je 9100 kg
 • Pre montáž vzorkov je k dispozícii nožnicová plošina
 • Skúšky mimo rozsahu akreditácie sa vykonávajú podľa dohody a požiadaviek 

 

Meranie a vyhodnotenie:​

 • Teploty, tlaku a objemu kyslíku v priestore pece
 • Teploty na neexponovanom povrchu pomocou až 120 termočlánkov
 • Teplota na exponovanom povrchu, prípadne vo vnútri vzorky, pomocou až 25 termolánkov
 • Sálavý tepelný tok až na dvoch rádiometroch s rozsahom 0-50 kW/m2
 • Deformácia pomocou křížového laseru a meradla
 • Sada mierok škár a držiak bavlneného vankúšika
 • Dva zasklené otvory pre sledovanie vzorkov počas skúšky
 • Kamerový záznam
 • Výstup z termokamery
AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu