Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

Požiarne skúšobné laboratórium AFIRE

Skúšky požiarnej odolnosti.
Pozývame všetkých záujemcov k
 prehliadke
a
 na konzultáciu!

Laboratoř

Požiarne skúšobné laboratórium AFIRE ponúka skúšky požiarnej odolnosti podľa normových kriviek s detailným záznamom priebehu požiarnej skúšky.

5 x 3,5 x 0,25 m
Svetlý rozmer skúšobného rámu
1187°C max
Dosiahnutá teplota v skúšobnej peci
5 hod. max
Doba skúšky požiarnej odolnosti podľa normovej krivky (ČSN EN 1363-1:2020)
 • Moderné skúšobné zariadenie v súlade s EN 1363-1:2020EN 1363-2:2000 slúžiace pre skúšanie požiarnej odolnosti zvislých stavebných konštrukcií zabudovaných do skúšobných nezaťažovacích rámov.
 • V novembri 2021 Požiarne skúšobné laboratórium úspešne ukončilo proces akreditácie a ponúka možnosť skúšok v rozsahu akreditácie:
  • ČSN EN 1363-1
  • ČSN EN 1363-2
  • ČSN EN 1364-1
  • ČSN EN 1364-5
  • ČSN EN 1366-3
  • ČSN EN 1366-4
  • ČSN EN 1634-1+ A1
  • ČSN EN 1634-2
  • ČSN 73 0895
  • ČSN EN 50577
  • ČSN EN 15659

PZL AVAPS

 

Osvědčení o akreditaci_2022

Osvědčení o akreditaci - rozsah_2022

Máte otázku?

Kontaktujte nás pomocou formulára.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu